Меню Закрыть

Петрова Олена Олександрівна
Кандидат технічних наук, доцент

Освіта:

1982р – Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність “Електронні прилади».

Тема кандидатської роботи — «Автоматизація проектування елементів конструкцій з урахуванням неоднорідних температурних полів»,1989 р.

Лекційні курси, що підготовлені:

 • Інформатика.
 • Обчислювальна техніка та програмування.
 • Комп’ютерне моделювання та основи інформатики.
 • Технологія створення програмних та інтелектуальних систем.
 • Техніка розробки захищених автоматизованих систем.

Наукові інтереси:

 • Гнучке виробництво та робототехнічні комплекси в будівництві.
 • Захист автоматизованих систем;
 • Програмування інтелектуальних систем.

Автор: 41 наукової праці, 15 навчальних видань серед них 2 посібник, 1 авторського свідоцтва.

Участь у конференціях за останні  роки:

 • Петрова Е.А., Ренев В.А., Балера Н.Д. Опытно-теоретические исследования и оценка эффективности сложных мехатронных систем. Международная научно-техническая конференция «Научные исследования, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии» Белгородский государственный технический университет им. В.Г. Шухова, ноябрь 2011 р
 • Петрова О.О. Використання мови логічного програмування Prolog для розробки експертних систем. 66-а науково-технічна конференція  ХДТУБА, м.Харків, 23-24 лютого 2011 року.
 • 65 науково-технічна конференція,  Харків, ХДТУБА, 23-25 лютого 2010 року.Науково-практична конференція «Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів в умовах Болонського процесу»,Харків, ХНМУ, 2009 р.

Публікації за останні роки:

 • Петрова О.О., Реньов В.О. Ергономіка та інженерна психологія в підготовці спеціалістів АСУ ТП. Наук. інф. журнал „Новий колегіум”, Харків, ХНУРЕ, №1, 2011, с. 12-22.
 • Петрова Е.А., Ренев В.А., Балера Н.Д. Опытно-теоретические исследования и оценка эффективности сложных мехатронных систем. Межвузовский сборник статей «Энергосберегающие технологические комплексы и оборудование для производства строительных материалов», Белгород, БНТУ, 2011.
 • Петрова Е.А., Ренев В.А., Титов Д.М. Учебный процесс и окружающая среда в условиях кредитно-модульной системы обучения. Новый коллегиум, № 1-2, 2010 г.
 • Петрова О.О., Реньов В.О., Журавльов Ю.В. Европейское образование в Украине: миф или реальность. Новый коллегиум, №4, 2009, с. 17-23.
 • Петрова О.О., Запорожець І.В., Реньов В.О. Об одном из подходов к оценке знаний иностранных студентов в условиях кредитно-модульной  системы обучения (система “СИНТЕГРО”). Матеріали науково-практичної конференції «Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів в умовах Болонського процесу»,вип.3, Харків, ХНМУ, 2009.
 • Петрова О.О., Реньов В.О., Титов Д.М. Методические особенности и опыт оценки знаний обучаемых при внедрении кредитно-модульной системы. Наук. інф. журнал „Новий колегіум”, Харків, ХНУРЕ, №1 2009 (50).