Меню Закрити

Колектив кафедри КНІТ протягом останніх років посідає перші місця в рейтингу кафедр університету.

Викладачами  кафедри здійснюється підготовка студентів всіх 17 спеціальностей університету за дисциплінами інформаційного напряму і в цій галузі своєї освітньої діяльності є фундаментальною.

Сьогодні дружній колектив кафедри складається з 22 викладачів, 3 викладачі мають науковий ступінь доктора фізико-математичних наук та доктора технічних наук, 10 кандидатів технічних наук та економічних наук, 16 викладачів мають вчене звання професора і доцента. На кафедрі працює 3 старших викладача, 5 асистентів, три аспіранти очної форми навчання, три аспіранти заочної форми навчання, шість співробітників навчально-допоміжного складу.

Співробітники кафедри мають 22 міжнародні сертифікати з сучасних інформаційних технологій.

Значна кількість викладачів кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, методичних та наукових рад університету, відзначені  нагородами державного та міського рівня, мають грамоти та  подяки.

Для реалізації навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів залучені висококваліфіковані викладачі, які мають вчені ступені, наукові звання і досвід викладання навчальних дисциплін. На кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій працює 4 професора, 9 доцентів та 5 асистентів, 3 старших викладача. Активну участь у навчально-виховному процесі приймають аспіранти кафедри.

Досвід викладання відповідає рівню учбової, методичної та виховної роботи, що виконується. Значна кількість викладачів кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, методичних та наукових рад університету.

Усі викладачі постійно підвищують свою фахову кваліфікацію згідно з розробленим планом, затвердженим ректором університету, 100 відсотків працівників кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій пройшли стажування та підвищення кваліфікації.

Викладачі кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій відзначені  нагородами державного та міського рівня, мають грамоти та  подяки.