Меню Закрити

Викладачами кафедри здійснюється підготовка студентів всіх 17 спеціальностей університету за дисциплінами інформаційного напряму і в цій галузі своєї освітньої діяльності є фундаментальною.
Сьогодні дружній колектив кафедри складається з 14 викладачів, два з яких мають науковий ступінь доктора наук, вісім кандидатів наук, п’ять викладачів мають вчене звання професора і доцента. На кафедрі працює два старших викладача та три співробітників навчально-допоміжного складу.
Співробітники кафедри мають 22 міжнародні сертифікати з сучасних інформаційних технологій.
Значна кількість викладачів кафедри є членами спеціалізованих вчених рад, методичних та наукових рад університету.
Для реалізації навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів залучені висококваліфіковані викладачі, які мають наукові ступені, вчені звання і досвід викладання навчальних дисциплін. Крім того, до проведення аудиторних занять активно залучаються професіонали-практики та експерти галузі ІТ-технологій та комп’ютерного моделювання.
Усі викладачі постійно підвищують свою фахову кваліфікацію згідно з розробленим планом, затвердженим ректором університету. 100 % працівників кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій пройшли стажування та підвищення кваліфікації.
Викладачі кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій відзначені нагородами державного та міського рівня, мають грамоти та подяки.