Меню Закрити

Бондаренко Дмитро Олександрович

Кандидат технічних наук

Освіта:

2006 р. – Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, спеціальність “Економічна кібернетика “.

Тема дисертаційної роботи: Суха будівельна суміш для отримання теплоізоляційних матеріалів зниженої паропроникності.

Лекційні курси, що підготовлені:

 • Інформаційний бізнес.
 • Методи прогнозування.
 • Системний аналіз.
 • Економічна кібернетика.
 • Архітектурне проектування з ЕОМ.

Наукові інтереси:

 • Будівельні композиційні матеріали.
 • Теплоізоляційні матеріали.
 • Використання комп’ютерних технологій в задачах вибору оптимальної конфігурації теплоізолюючих елементів.

Автор більше 20 наукових праць, серед них 2 методичні вказівки.

Має чотири патенти на винахід, одержано міжнародний сертифікат.

Участь у конференціях за останні  роки:

 • Старкова О.В., Бондаренко Д.О., Ігумнов  О. Розробка методологічного та програмного інструментарію для формалізації понять. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Достижения высшей школы – 2011», м. Софія, Болгарія.
 • Международная научно-техническая конференция «Промышленное и гражданское строительство в современных условиях». 19-20 апреля 2011 г. Москва. Тезисы: Применение карбонатных добавок в цементных составах для гидроизоляционных и реставрационных работ зданий и сооружений
 • SEICO 09 SAMPE EURO 30th. International Conference and Forum of the Society for the Advancement of Materials and Process Engineering. Paris, March 23-25th 2009 «Multifunctional composites “VIATRON” in construction».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні організаційно-технологічні рішення та інноваційні технології в каркасно-монолітному будівництві», м. Харків 22-23 квітня 2009р. «Теплоізоляція  за допомогою штукатурки зниженої паро проникності».
 • Международный многоотраслевой научно-технический форум «Инженерная стратегия – инновация». Инженерные  решения и инновации в строительстве и архитектуре. г. Одесса, 18-23 мая 2009. «Эффективность применения теплоизоляционного материала с пониженной паропроницаемостью в ограждающих конструкциях.»
 • XVII Международная научно-техническая конференция «Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов», Алушта, 2009 –  «Оценка выбора оптимальной толщины наружной теплоизоляции в зависимости от характеристик внутренней в многослойной ограждающей конструкции».Публікації за останні роки:
 • Стоянов Ф.А., Старкова О.В., Бондаренко Д.А., Цибинога М.А. Выбор шаблона проекта восстановления участка водоотводящей сети по различным критериям. Системи обробки інформацій. Х.: ХУПС, 2011 р.
 • Прогнозирование физико-механических свойств мелкозернистого бетона с учетом кристаллоэнергетических характеристик его структурных элементов. Наук. вісн. будівництва. Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011 г.
 • Бондаренко Д.А., Плугин А.Н., Плугин А.А. и др. Мехнизм воздухопроницаемости теплоизоляционных материалов с тонкими капиллярами. Збірник наукових працб УкрДАЗТ, 2010 г.
 • Бондаренко Д.О., Костюк Т.О. Будівельні композиційні матеріали для реставрації та подовження експлуатаційного ресурсу конструкцій. Будівельні матеріали вироби та санітарна техніка, 2010 р.
 • Бондаренко Д.О. Теплоізоляція за допомогою штукатурки зниженої паропроникності / Д.О. Бондаренко // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009.– Вип. 52. – С. 292–295.
 • Бондаренко Д.А. Использование компьютерных технологий в задачах выбора оптимальной конфигурации теплоизолирующих элементов для ограждающих конструкцій / Д.А. Бондаренко, Ф.А. Стоянов,  Л.П. Шевченко, С.Ю. Андреев // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009.– Вип. 51. – С. 249–253

Публікації за останні роки:

Отрамині патенти:

 1. Пат. 87931 UA МПК С04В 28/02, С04В 22/08, С04В 24/00 Теплоізоляційна суха будівельна суміш з низькою паропроникністю / Кондращенко О.В., Бондаренко Д.О., Прощін О.Ю., Костюк Т.О.; заявник та патентовласник Кондращенко О.В., Бондаренко Д.О., Прощін О.Ю., Костюк Т.О., заявл. 14.01.2008; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.
 2. Патент 2379243 RU МПК С04В 28/00, С04В 111/20. Сухая строительная смесь проникающего действия для зимнего бетонирования. Заявл. 1.07.2008; опубл. 20.01.2010, Бюл. № 2.
 3. Патент 93322 UA МПК С04В 41/65, С04В 103/65, С04В 24/00, С04В 14/00, С04В 28/00. Мінеральна суміш, що самоущільнюється, для гідроізоляційного покриття. Заявл. 29.01.2009; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2.
 4. Патент 57543 UA МПК С04В 24/00. Суха будівельна суміш для ремонтних робіт. Заявл. 22.03.2010; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.