Меню Закрити

Мерлак Олена Валентинівна

Старший викладач

Освіта:

1993р. – Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, спеціальність «Тепловідведення»,

2002 р. – ХДТУБА спеціальність “Менеджмент організацій”.

Лекційні курси, що підготовлені:

 • Інформатика та комп’ютерна техніка.
 • Програмні комплекси підтримки діловиробництва.
 • Техніка використання ЕОМ.
 • Обчислювальна техніка та програмування.
 • Інформаційні системи в менеджменті.
 • Економічна інформатика.

Наукові інтереси:

 • Управління проектами.
 • Інформаційні технології в менеджменті та економіці.
 • Системи оцінки безпеки підприємств.

Автор:5 наукових праць, 6 навчальних видань.

Має 5 міжнародні сертифікати.

Участь у конференціях за останні  роки:

 • 66-та науково-технічна конференція ХДТУБА, Харків, 2011 р.
 • 65 науково-технічна конференція,  Харків, ХДТУБА, 23-25 лютого 2010 року.

Публікації за останні  роки:

 • Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для студентів спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання / Укладач О.В.Мерлак – Харків: ХДТУБА, 2009.- 40 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформатика: практикум» для студентів спеціальності 6.092108 «Теплогазопостачання та вентиляція» заочної форми навчання / Укладачі: Є.М.Литвиненко, О.В.Мерлак – Харків: ХДТУБА, 2009.- 34 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Ефективність інформаційних систем» для студентів спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика» / Укладачі: Є.М.Литвиненко, Г.В.Солодовник – Харків: ХДТУБА, 2009.- 52 с.
 • Сізова Н.Д., Литвиненко Є.М., Мерлак О.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»: Навчально-методичний посібник. – Х.: ХДТУБА, 2009. – 94 с.