Меню Закрити

Мироненко Вікторія Василівна
Кандидат технічних наук, доцент

Освіта:

1967 р. Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність “Математичні і лічильно-розв’язувальні прилади та пристрої”.

Тема дисертаційної роботи – “Програмно-логічний котроль ВЦОМ”,1974 р.

Лекційні курси, що підготовлені:

 • Комп’ютерне моделювання та основи інформатики.
 • Архітектурне проектування з ЕОМ.
 • Програмне забезпечення проектування систем теплогазопостачання та вентиляції.

Наукові інтереси:

 • Системи автоматизованого проектування.
 • Комп’ютерне моделювання механічних конструкцій.
 • Комп’ютерні технології в архітектурі.

Автор: 40 наукових праць, у тому числі монографія, 25 навчальних видань.

Участь у конференціях за останні  роки:

 • 65-та науково-методична конференція, Харків,  ХДТУБА, 23-25 березня 2010 р.
 • 63-я науково-методична конференція ХДТУБА, березень 2008 р.
 • Науково-методична конференція професорсько-викладацького складу ХДТБА, 2007 р.

Публікації за останні  роки:

 • Мироненко В.В., Реньов В.О., Гречко Н.В. Комбінована оцінка імовірних характеристик складних мехатронних систем.. Збірник наукових праць “Автомобільний транспорт”, вип. 17. Харків, ХНАДУ. – 2005 р.
 • Мироненко В.В., Гречко Н.В., Реньов В.О. Проектування гнучких виробничих ситем, оптимальних щодо надійності. Збірник наукових праць “Науковий вісник будівництва”, вип. 28. Харків, ХДТУБА. – 2004 р.
 • Мироненко В.В., Реньов В.О. Принципи організації автоматизованого проектування на роботехнічних коплексах. Збірник наукових праць Укр. ДАЗТ, Вип. 56. Харків. – 2003 р.
 • Мироненко В.В., Реньов В.О. Мехатроника робототехнических комплексов и транспортных машин. Сборник научных трудов “Автомобильный транспорт”, вып.13, Харьков, ХНАДУ. – 2003г.