Меню Закрити

Сізова Наталія Дмитрівна
Доктор фізико-математичних наук, професор

Освіта:

1965 р. – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, спеціальність «Механіка».

Тема докторської  роботи: «Автоматизація моделювання фізичних процесів в задачах приладобудування», 2004 р.

Лекційні курси, що підготовлені:

 • Прикладна математика.
 • Інформаційні технології у наукових дослідженнях.
 • Економічна інформатика.
 • Автоматизація фінансово-кредитних операцій.
 • Сучасний документообіг.
 • Інформатика (спецкурс длястудентів будівельних спеціальностей).

Наукові інтереси:

 • Інформаційні технології.
 • Обчислювальна математика.
 • Рівняння математичної фізики.
 • Механіка суцільних середовищ.
 • Математичне та комп’ютерне моделювання.

Автор: більше 100 наукових праць, 19 навчальних видань серед них 4 посібника.

Участь у конференціях за останні  роки:

 • Сизова Н.Д., Кравченко Н.И. Расчетно-экспериментальный метод оценки сейсмостойкости оборудования при продлении срока службы АЭС С ВВЭР. VII-я Между-народная научно-техническая конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР», ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Подольск, Россия, 17-20 мая 2011 г.
 • Сізова Н.Д. Комп’ютерне моделювання коливальних  процесів просторових об’єктів некласичної геометричної форми у програмному пакеті ANSYS. 66-а науково-технічна конференція  ХДТУБА, м.Харків, 23-24 лютого 2011 року
 • Международная  научная конференция: Математические методы в технике и технологиях. Саратовский государственный технический университет, Саратов: 2010 г.
 • II международная научная конференция “Математическое моделирование и дифференциальные уравнения”.– Минск.– 2009.
 • III Міжнародна конференція “Акустооптические и радиолокационные методи измерений и обработки информации», Росія, Суздаль, вересень 2009 р;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні організаційно-технологічні рішення та інноваційні технології в каркасно-монолітному будівництві»,Харків, 22-23 квітня 2009 р.

Публікації за останні роки: