Меню Закрити

Старкова Ольга Володимирівна

Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук

Старкова Ольга Володимирівна

Освіта:

2001р. – Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, спеціальність, “Економічна кібернетика “.

Тема кандидатської  дисертації – Управління проектами ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водовідведення.

Стипендіат Кабінету Міністрів України.

Лекційні курси, що підготовлені:

 • Інформаційні системи в економіці.
 • Інформаційний бізнес.
 • Управління інформаційними ресурсами.
 • Автоматизоване робоче місце менеджера.
 • Електронна комерція.

Наукові інтереси:

 • Підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур.
 • Управління проектами.
 • Методи та моделі для формалізації неформалізованих задач.

Автор більше 50 наукових праць, серед них 1 посібник з грифом МОН, 12 методичних вказівок.

Участь у конференціях за останні  роки:

 • II Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні розробки науки та техніки − 2011» (07-15.11.2011 р., м. Пшемишль, Польща).;
 • II Міжнародна науково-практична конференція «Достижения высшей школы – 2011» (17-25.11.2011 р., м. Софія, Болгарія).
 • Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід. – Чергнігів: 2008 рік.
 • 66-а науково-технічна конференція  ХДТУБА, м.Харків, 23-24 лютого 2011 року.

Публікації за останні роки:

 • Стоянов Ф.А., Старкова О.В., Бондаренко Д.О.,Цибинога М.А. Выбор шаблона проекта восстановления участка водоотводящей сети по различным критериям. Системи обробки інформацій. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 8(98). – С. 123−126.
 • М.О. Цибинога, О.В. Старкова, Л.А. Гнучих Організаційних механізм процедури комерціалізації інновацій./ Системи обробки інновацій. Випуск 2 (92). Харків. : ХУПС ім. Кожедуба, 2011. – 273-277 ст.
 • Гнучих Л.А., Старкова О.В., Шаповалова О.О. Використання нейромережевих технологій для прогнозування валютного курсу. Матеріали  II Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні розробки науки та техніки − 2011», м. Пшемишль, Польща.
 • Старкова О.В., Бондаренко Д.О., Ігумнов  О. Розробка методологічного та програмного інструментарію для формалізації понять. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Достижения высшей школы – 2011», м. Софія, Болгарія.
 • Старкова О.В., Ігумнов О.С. Використання інструмента FUZZY LOGIC для формалізації понять. Наук. вісн. будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. – Вип. 66. – С. 428−432. 
 • Гончаренко Д.Ф., Забелин С.А., Старкова О.В., Атаманчук В.М. Ремонт канализационных трубопроводов, проложенных на глубине более 6 м. Наук. вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. – Вип. 63. – С. 65−70. 
 • Старкова О.В., Гнучих Л.А., Шаповалова Е.А., Бондаренко Д.А. Разработка автоматизированной информационной системы определения приоритетных объектов реновации трубопроводов водоснабжения. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техника, 2011. – Вып. 99. – С. 312−316. 
 • Гончаренко Д.Ф., Вевелер Х., Старкова О.В. К вопросу о состоянии сетей водоснабжения Харькова. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. – К.: Техника, 2010. – Вып. 95. – С. 55–59.
 • Вевеллер Х., Старкова О.В., Паболкова Е.В. Состояние сетей водоснабжения Харькова и основные технологии их ремонта и восстановления. Наук.вісн.будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 58.
 • Старкова О.В., Шаповалова О.О., Литвиненко А.В. Оцінка ефективності заходів соціального розвитку підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірка наукових праць. – Вип. 248: В 6 т. – Т.V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 288 с.