Меню Закрити

Вибіркові компоненти ОП «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»

Шифр за ОПНазва навчальних компонент
ВД 1Політологія
ВД 2Психологія
ВД 3Правознавство
ВД 4Концепція сучасного природознавства
ВД 5Іноземна мова проф. спрямування І (факультатив)
ВД 6Іноземна мова проф. спрямування ІІ (факультатив)
ВД 7Web-програмування
ВД 8Спеціалізовані мови програмування
ВД 9Методи оптимізації
ВД 10Нелінійне програмування
ВД 11Програмні системи бухгалтерського та податкового обліку
ВД 12Інформаційне суспільство
ВД 13Інформаційні технології управління підприємством
ВД 14Інформаційні системи і технології в управлінні
ВД 15Дискретна математика II
ВД 16Основи комбінаторики
ВД 17Математичні моделі і методи
ВД 18Прикладні задачі моделювання процесів
ВД 19Управління економічним та інформаційним ризиком
ВД 20Ризикологія
ВД 21Техніко-економічне обґрунтування розроблення інформаційних систем та технологій
ВД 22Інформаційні системи в економіці
ВД 23Програмне забезпечення проектування інженерних систем
ВД 24Електротехніка та електроніка
ВД 25Програмні системи з визначення вартості будівництва
ВД 26Прогресивні інформаційні технології

Вибіркові компоненти ОП «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Шифр за ОПНазва навчальних компонент
ВД 1Політологія
ВД 2Психологія
ВД 3Правознавство
ВД 4Концепція сучасного природознавства
ВД 5Іноземна мова проф. спрямування І(факультатив)
ВД 6Іноземна мова проф. спрямування ІІ(факультатив)
ВД 7Веб-програмування
ВД 8Мережеве програмне забезпечення
ВД 9Вербальне спілкування та діловий етикет в професійній діяльності
ВД 10Міжособисні комунікації в діловому середовищі
ВД 11Методи оптимізації
ВД 12Нелінійне програмування
ВД 13Крос-платфомне програмування
ВД 14Програмування мобільних додатків
ВД 15Проектування та експлуатація інформаційних систем
ВД 16Інформаційні системи і технології в управлінні
ВД 17Дискретна математика II
ВД 18Основи комбінаторики
ВД 19Математичні моделі і методи
ВД 20Прикладні задачі моделювання процесів
ВД 21Управління економічним та інформаційним ризиком
ВД 22Ризикологія
ВД 23Економіко-математичні моделі та методи/
ВД 24Інформаційні системи в економіці
ВД 25Структури даних
ВД 26Методи криптографії
ВД 27Методи збору і обробки інформації
ВД 28Архітектура клієнт-сервер

Вибіркові компоненти ОП «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»

Шифр за ОПНазва навчальних компонент
ВД 2.1Націогенез та державотворення українців
ВД 2.2Іноземна мова за професійним спрямуванням
ВД 2.3Програмування ВЕБ систем
ВД 2.4Проектування інформаційних систем у логістиці
ВД 2.5Автоматизація процесів біржової діяльності
ВД 2.6R-системи
ВД 2.7Електронна комерція
ВД 2.8Розробка спеціалізованих програмних додатків