Меню Закрити

Наукова діяльність кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій проводиться згідно з розробленим планом наукової роботи. Робота виконується за наступними напрямами: держбюджетна робота, за господарським договором, організація та участь у наукових конференціях та семінарах, написання статей, навчальних посібників, монографій, організація та проведення олімпіад.

Кафедрою вже понад десять років проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Free and open source software» з питань використання безкоштовних програмних продуктів та програмних продуктів з відкритим вихідним кодом (https://foss.kn-it.info/).

Науково-дослідну роботу кафедра веде з 1993 року. Теми, що виконувались на кафедрі за останні 15 років:
2016 – 2018 р. «Моделі та методи управління проектами територіального розвитку в умовах турбулентності зовнішнього оточення» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003672.
2016 – 2018 р. «Математичні методи і моделі функціонування компонент туристичної галузі» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003673.
2016 – 2018 р. «Моделювання оцінок інвестиційної привабливості будівництва в умовах невизначеності і ризику» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003674.
2016 – 2018 р. «Математичне моделювання та розробка системи підтримки прийняття рішень для розв’язку транспортних задач» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003675.
2016 – 2018 р. «Методологія підвищення ефективності комплексного управління системи життєзабезпечення будівель» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0116U003676.
2013-2015 р.р. «Моделювання та розв’язання оптимізаційних задач управління ресурсами будівельних підприємств в умовах невизначеності». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007839.
2013-2015 р.р. « Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в управлінні об’єктами туристичної галузі». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007836.
2013-2015 р.р. «Моделювання економічної стійкості систем життєзабезпечення Харківського регіону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007837
2013-2015 р.р. «Розробка експертної системи управління складом і властивостями бетону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ № 0113U007838.
2012-2013 р.р.  Співпраця з Національним науковим центром «Інститут метрології» (Україна). Теми: «Моделювання процесів дифузії в елементах некласичної форми» , “Комп’ютерне моделювання сейсмостійкості інформаційно – управляючих систем” (кер. тим заст. директора ННЦ «Інститут метрології» канд.фіз.-мат.наук, Лауреат державної премії України Кравченко Н.І.).
Співпраця з Українською державною академією залізничного транспорту (Україна). Тема: «Фізико-хімічні та колоїдно-хімічні основи визначення складів водонепроникного трещінноустойчівого бетону для конструкцій і споруд залізниць» (кер. теми докт.т.н., проф. Плугін А.А.).  Підтема «Створення прототипу інтелектуальної системи управління складом і властивостями бетону для конструкцій і споруд залізниць».
2011 р. «Стратегічне програмне і портфельне управління проектами розвитку ліфтового господарства». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0111U004896.
2010 р. «Моделювання процесу управління проектно-технологічними операціями виробництва бетону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0211U008533.
2010 р. «Моделювання стійкості прямої та зворотної логістичних систем підприємства». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0211U007232.
2010 р. «Оптимізація витрат за проектом будівництва складського терміналу». Госпдоговірна тема №2154.
2010 р. «Математичне та комп’ютерне моделювання багатокритеріальних багатовимірних задач розподілу ресурсів проекту». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0108U001935.
2010 р. «Розробка методологічно-понятійного забезпечення бетонознавства стосовно сучасних інформаційних технологій бетону та залізобетону». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0109U000268.
2008 р. «Методи аналізу реалізації проектів». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0208U004766.
2007-2009 рр. «Розробка інформаційної технології моделювання процесів теплопередачі в тілах складної форми». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0209U006669.
2007-2009 рр. «Розробка методології прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності на ринку комерційної нерухомості» Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0208U005161.
2007-2009 рр. «Математичне та комп’ютерне моделювання багатокритеріальних багатовимірних задач розподілу ресурсів проекту будівництва в умовах невизначеності вихідних даних». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0208U004334.
2006 р. «Економіко-математичні методи оцінки аналізу параметрів тіньової економіки: двосекторні рівноважні моделі». Робота зареєстрована Укр ІНТЕІ №0207U005015.

Більш детальну інформацію про останні науково-дослідні теми можна отримати тут https://kn-it.info/nauka/innovaciyni-rozrobky/.