Меню Закрити

Комп’ютерна програма для проектування складу бетону «ПСБ УкрДАЗТ»

   Вході виконання комплексного наукового проекту: «Розвиток теоретичних та експериментальних основ визначення складів водонепроникного тріщиностійкого бетону для конструкцій і споруд залізниць» та підтеми комплексного наукового проекту «Створення прототипу інтелектуальної системи управлінням складом і властивостями бетону для конструкцій і споруд залізниць» колективом авторів Української державної академії залізничного транспорту та Харківського національного університету будівництва та архітектури створено комп’ютерну програму «ПСБ УкрДАЗТ», що дозволяє проектувати склади важких цементних бетонів із заданими властивостями, основне призначення якої – використання у вигляді автономної комп’ютерної програми, а також у складі комплексу автоматизованих систем управління виробництвом бетонних сумішей, бетонних і залізобетонних виробів.

Структура інформаційної системи має блокову структуру (рис. 1), що відображено у модульній структурі комп’ютерної програми. Для забезпечення вимоги кросплатформенного інтерфейсу (рис. 2) у якості мови програмування обрано Python із використанням додаткових модулів tkinter, PIL, reportlab. Загальна кількість строк операторів більше 5000.

Рис. 1 – Структура інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень

Рис. 2 – Інтерфейс користувача комп’ютерної програми «ПСБ УкрДАЗТ»

   Інтерфейс користувача розроблено із забезпеченням принципів комфортності використання, високої функціональності та підтримки користувача на всіх етапах розв’язання поставленої задачі.