Меню Закрити

Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» є постійними учасниками Всеукраїнських міжвузівських наукових студентських конференцій «Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції», що проходять щорічно у Інституті банківської справи АБС НБУ, м. Харків.

У науково-технічних конференціях та студентських наукових конференціях Харківського національного університету будівництва та архітектури за 2007-2012 роки прийняли участь 203 студенти.

Студенти приймають активну участь у Всеукраїнських олімпіадах. Так за 2007/2012 роки у І турі Всеукраїнських олімпіад брали участь понад 600 студентів, у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад брали участь 14 студентів.

Результати наукової діяльності студентів за 2011-2012 навчальний рік

На 66 студентській конференції: секція «Економічна кібернетика» було заслухано 34 доклада, на 67 студентській конференції: секція «Економічна кібернетика» було заслухано 56 докладів за участю студентів нашої спеціальності.

Наукові роботи Синяк К.В. Суміної В.О. приймали участь у III-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Крім того, студенти прийняли активну участь у ХІІ Всеукраїнській науковій студентській конференції «Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі», м. Київ: КНЕУ, 2011, (Синяк К.В. Суміна В.О., Місюль Т.Д. Ігоніна Ю.О.,  Лучковська А.С., Сумцова В.В), Всеукраїнському студентському науково-практичному семінарі «Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем», м. Кіровоград, 2012, (Лучковська А.С., Сумцова В.В., Алісова О.А., Котенко О.Ю.), науково-практичній конференції інституту банківської справи УБС НБУ м. Харків та багато інших.

Деякі публікації студентів за 2011-2012 навчальний рік є такими:

–       Синяк К.В. Оптимізація календарного плану реалізації запасів мінеральних добрив за умов цінового ризику // Збірка матеріалів ХІІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі». –  Київ: КНЕУ, 2011. – С. 115-116.

–       Чернишова М.М. Оптимальне управління портфелем фінансових активів  // Збірка матеріалів ХІІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі». –  Київ: КНЕУ, 2011. – С. 136-137.

–       Суміна В.О. Аналіз основних показників фінансової діяльності підприємтсва// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції». – Харків: ХНУБА, 2011. – С. 52-53. (диплом ІІ ступеня за кращу доповідь).

–       Місюль Т.Д. Автоматизована система обліку медикаментів // Збірка матеріалів ХІІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі». –  Київ: КНЕУ, 2011. – С. 86-87.

–       Суміна В.О. Управління проектами на будівельних підприємствах // Збірка матеріалів ХІІ Всеукраїнської наукової студентської конференції «Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі». –  Київ: КНЕУ, 2011. – С. 118-119.

–       Місюль Т.Д. Визначення оптимальних обсягів закупівель медичних препаратів // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2012

–       Суміна В.О. Огляд автоматизованих систем управління проектами // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2012

–       Суміна В.О., Гнучих Л.А. Підвищення ефективності використання ресурсів підприємства за допомогою методів календарного планування // збірник тез доповідей Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем». – Кіровоград: Вид-во «Код», 2012. – С. 179-182.

–       Місюль Т.Д., Гнучих Л.А. Проектування бази даних з обліку медичних препаратів // Тези доповідей Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем». – Кіровоград, 2012. – С. 48-49.

–       Є.М.Литвиненко, К.В.Калиновська Оптимізація розподілення навантаження в комп’ютерній мережі організації // Тези доповідей Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем». Кіровоград. – 2012.

–       Ніколаєва О.Г., Каменькова О.В. Аналіз конкурентноспроможності економічної системи з використанням підходів міжгалузевого балансу / Праці I Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Молодь у світі сучасних технологій» за тематикою «Технології забезпечення конкурентоспроможності регіону» – Херсон: ХНТУ– 2012. – С. 108-113

–       Ніколаєва О.Г., Кабанов К.И., Черкашина М.К., Сакара С.С. Имитационное моделирование транспортных потоков /Матеріали 12-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Современные проблемы науки и образования». 27 квітня – 9 травня 2012г., Евпаторія/Харків, ХНУ ім В.Н. Каразіна, 2012. – С. 215-216.

Крім того, восени 2012 р. кафедра економічної кібернетики й інформаційних технологій провела

– І-й тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць «Керування стратегічним менеджментом». 1-е місце: Ігоніна В.В., ст. гр. ЕКБ-50. Тема наукової роботи: «Рекомендації з поліпшення рівня стратегічного керування на Караванському спиртовому заводі». Науковий керівник: Старкова О.В. 2-е місце: Смирнова Т.В., ст. гр.ЕКБ-31. Тема наукової роботи «Ефективна податкова політика – гарант економічної стабільності країни». Науковий керівник: Гречко Н.В. 3-е місце: Якубовська Ю.Ю ст. гр ЕКБ-41. Тема наукової роботи: «Керування ризиками в сфері будівництва» Науковий керівник: Солодовник А.В. і Маслак О.В. ., ст. гр ЕКБ-41. Тема наукової роботи: «Керування економічними ризиками у видавничій діяльності» Науковий керівник: Солодовник А.В.

– I-й тур Олімпіади з інформаційних технологій «IT-Планета»; У першому етапі взяло участь 77 студентів ХНУБА. 1 місце в абсолютному заліку й 1 місце в групі економічних спеціальностей;Маслак Олена, ст. гр ЕКБ-41.

Результати досліджень студентських наукових робіт та наукових досліджень викладачів кафедри запроваджено на базових підприємствах, таких як КП «Харьковкомуночиствод», КП «Виробничо-технологічне підприємство «Вода», КП «Харківські теплові мережі».

 

Результати наукової діяльності студентів за 2010-2011 навчальний рік

Студентка Долошко Н.Г. приймала участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів» у м. Харків, грудень 2010.

За наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році на базі кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій було проведено І тур Міжнародної олімпіади з інформатики, в якій команда студентів кафедри зайняла 26 місце з 78 учасників.

Крім того, студенти кафедри приймали активну участь у конкурсах студентських наукових робіт. Долошко Н.Г. брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Кількісні методи в економіці (Статистика)» в Київському національному економічному університеті імені В. Гетьмана, її доповідь була відзначена сертифікатом учасника фіналу конкурсу.

У конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління» в Запоріжжі прийняло участь студенти Григорьєва Д.О. та Захарченко С.В.

Студенти Білоус І.Я., Григорьєва Д.О., Захарченко С.В. Іщенко В.І. приймали участь в Міжнародному конкурсі студентських робіт EXPONENTA.

Студент Бережний Д.І. отримав свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму «Розташування підприємств громадського харчування SplPro» (свідоцтво №33998).

Результати досліджень студентських наукових робіт та наукових досліджень викладачів кафедри запроваджено на базових підприємствах, таких як КП «Харьковкомуночиствод», КП «Виробничо-технологічне підприємство «Вода», КП «Харківські теплові мережі».

Результати наукової діяльності студентів за 2009-2010  навчальний рік

Студентка Гончарова В.О. приймала участь у Всеукраїнській олімпіаді з німецької мови (м. Харків, травень 2010 р.) і нагороджена грамотою як фіналіст ІІ туру Олімпіади.

Крім того, студенти кафедри приймали активну участь у конкурсах студентських наукових робіт.

Студент Новіков І.В. отримав: Грамоту МОН України за підписом міністра за активну наукову роботу; Диплом переможця за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Інформатика і кібернетика», м. Севастополь, 2010 р.; Заохочувальний диплом за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація», м. Вінниця, березень 2010 р.; Диплом І ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Гуманітарні науки».

Студентка Чуб О.І. отримала: Диплом ІІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Гуманітарні науки»; Почесну грамоту за ІІІ місце у Всеукраїнській міжвузівський науковій студентській конференції «Студент у навчальному процесі: інноваційні технології як складова формування конкурентоспроможного фахівця», м. Київ, березень 2010 р.; Диплом за перемогу в конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука, м. Київ, 2010 р.; Сертифікат учасника Першої міжнародної науково-практичної конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління і програмами розвитку підприємств і територій», м. Славське, лютий 2010.

Студент Сироватченко С.Т. отримав Диплом за участь у виставці технічної творчості молоді ХХIV Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХI столітті» з експонатом «Біометрична система ідентифікації пацієнта за відбитком пальців», м. Харків, 2010 р., а також диплом учасника Всеросійського конкурсу проектів і розробок в області високих технологій «ІТ Прорив» з проектом «Моделювання курсу акцій на фондових ринках ПФТС та UX».

Студент Скоробогатий О.І. приймав участь в Другій міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та моделювання в економіці» у травні 2010 р., м. Черкаси.

Студентка Самотолкова І.А. приймала участь у 9-ій Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній школі-конференції «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління», листопад 2009 р, м. Харків.

Результати наукової діяльності студентів за 2008-2009  навчальний рік

Студенти активно та плідно працюють у напрямку здобуття навиків науково-дослідницької роботи, приймають участь у науково-дослідній роботі кафедри, зокрема студентки Чуб О.І. та Разуваєва Н.С. приймали участь у виконанні госпдоговірної теми.

Студенти активно приймають участь у республіканських конкурсах наукових робіт студентів, у 2009 році на республіканський конкурс подано чотири роботи за різними напрямками. За перемогу в цьому конкурсі та активну участь в науковій роботі студентка Чуб О.І отримала Грамоту МОН України за підписом міністра.

Чуб О.І також прийняла участь та отримала перемогу у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, який проводиться благодійним фондом Віктора Пінчука. Ії робота увійшла до десятки кращих (друге місце за напрямом «Економіка»). Чуб Ольга також приймала участь у кількох Міжнародних науково-практичних конференціях, у тому числі 11-й Міжнародній науково-технічній конференції «Системний аналіз та інформаційні технології», яка відбулась у травні 2009 р. у НТУ України «КПІ», м. Київ.

Студентка  Пірятінська І.С. приймала участь та виступила з доповіддю на Міжнародній конференції «Економічна безпека України» (жовтень 2008, НУВС, м. Харків) – де її робота була визнана кращою.

Студент Бунін Д.П. приймав участь у 8-ій Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній школі-конференції «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління» у листопаді 2008 року, м. Дніпропетровськ та Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» у квітні 2009 року, м. Харків;

Студентка Бондаренко О.С. приймала участь в Міжнародному конкурсі студентських робіт EXPONENTA з роботою «Дослідження діяльності банківських установ за результатами 2008 р.».

 

Результати наукової діяльності студентів за 2007-2008  навчальний рік

Ст. гр. ЕКБ‑31 Грушева М. зайняла 5-те місце за підсумковими результатами другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики. Програма Олімпіади передбачала підготовку власного оригінального програмного продукту безпосередньо під час проведення. Авторська програмна розробка М. Грушевої була визнана кращою серед поданих на Всеукраїнську Олімпіаду програм.

Ст. гр. ЕКБ-31 Чуб Ольга прийняла участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт студентів у номінації «Геодезія, картографія та землевпорядкування». Її робота присвячена створенню автоматизованої системи обробки даних виконавчої геодезичної зйомки. За результатами роботи зроблено виступ на Міжнародному форумі «Електроніка та молодь у 21-столітті» (ХНУРЕ, м. Харків, квітень 2008), подано наукову статтю у фаховий науковий журнал «Новітні технології у будівництві». Наукова робота Ольги Чуб зайняла третє місце та нагороджена дипломом Переможця.

Студент І. Міхєєв (гр. ЕКБ-50) приймав участь та виступив з доповідями на конференції «Інформаційні технології в економіці, виробництві, фінансах» (жовтень 2008, КНЕУ, м. Київ) – де його робота була визнана кращою, та 10-й Міжнародній науково-технічній конференції «Системний аналіз та інформаційні технології», яка відбулась у травні 2008 р. у НТУ України «КПІ».

Студентка гр. ЕКБ-31 Чуб Ольга прийняла участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт на одержання стипендії фонду В. Пінчука – Завтра.ua. За результатами конкурсу роботу Чуб О.І. визнано кращою і нагороджено стипендією.

Студенти Варейко Ю.Н., Авраменко В.Н. приймали участь у 8-ій Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми науки і освіти» у 2007 р., м. Алушта.