Меню Закрити

У Харківському регіоні зосереджено великий виробничий та адміністративно-управлінський потенціал будівельної галузі, що потребує фахівців у галузі інформаційних управляючих систем та технологій високого рівня фундаментальної підготовки, які на базі сучасних інформаційних технологій мають здійснювати не лише вчасне аналітико-синтетичне оброблення інформації про продукт інвестиційно-будівельного проекту, споживачами якої є спеціалісти різних галузей (економісти, архітектори, проектувальники, будівельники, спеціалісти відповідних державних служб), розв’язувати проблеми професійної підготовки й підвищення кваліфікації управлінців, пошуку резервів управлінського персоналу, удосконалювати стиль і культуру ділових стосунків, але й виконувати адміністративно-управлінські функції в зазначених вище сферах. Щорічна потреба в таких спеціалістах у Харківській та сусідніх областях складає мінімум 50 фахівців із можливим збільшенням залежно від економічної динаміки.

Меж цим тільки Харківський національний університет будівництва та архітектури може здійснювати таку підготовку з урахуванням специфіки інформаційного забезпечення сучасних наукоємних будівельних виробництв, що має особливе значення, у тому числі соціальне, для оптимізації діяльності промисловості  в будівельній галузі.

Перевагою навчання в нашому університеті є інтеграція сучасних досягнень науки й технологій у будівництво та суміжні галузі.