Меню Закрити

Напрям підготовки “Комп’ютерні науки”

Спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології в будівництві та архітектурі», напрям «Комп’ютерні науки»

Кафедра ЕКІТ готує фахівців із проектування, розробки, впровадження та супроводу інформаційних та управляючих систем і технологій на підприємствах різних форм власності.

У процесі навчання студенти стають професіоналами в галузі експлуатації таких інформаційних систем як системи планування та управління ресурсами підприємств – CRM, ERP, BPM, системи автоматизованого проектування, Web-орієнтовані корпоративні та інформаційно-пошукові системи.

Випускники кафедри ЕКІТ успішно вирішують такі наукові та практичні завдання:

 • моделювання, розробка, впровадження й обслуговування управляючих корпоративних інформаційних систем і систем автоматизованого проектування;
 • створення математичних моделей і побудова прогнозів майбутніх результатів господарської діяльності;
 • програмування структурованих задач із використанням алгоритмічних мов програмування;
 • розробка експертних систем із застосуванням логічних мов програмування.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Гуртожиток розташований на відстані 2-х зупинок метро або 30 хвилин пішки від університету мальовничим парком «Сад ім. Т.Г. Шевченко».

У період навчання студенти одержують безкоштовне кваліфіковане медичне обслуговування в медичному центрі університету, пільгові оздоровчі туристичні путівки й екскурсії.

Студенти мають можливість участі в студентськім самоврядуванні, різних спортивних секціях і художніх колективах.

Наші студенти можуть пройти підготовку на військовій кафедрі й після її закінчення одержати звання офіцера запасу.

Випускники кафедри ЕКІТ орієнтовані на наступні види професійної діяльності:

 • виробничо-управлінська;
 • проектно-конструкторська;
 • науково-дослідна.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів (кандидатів технічних наук) за спеціальностями: 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 05.13.06 «Системи автоматизованого проектування». Кафедра постійно працює над розширенням сфери міжнародного співробітництва. Установлені міжнародні зв’язки із провідними світовими освітніми центрами:

 • Університет м. Болонья, Італія;
 • Університет імені Кристиана Альбрехта, м. Кіль, Німеччина;
 • Інститут радіотехніки й електроніки Російської академії наук, м. Москва, Росія;
 • Центрально-Європейський університет, м. Будапешт, Угорщина;
 • Військова академія, м. Варшава, Польща;
 • Дрезденський технічний університет, м. Дрезден, Німеччина;
 • МВТУ ім. Баумана, м. Москва, Росія;
 • Білгородський державний технічний університет імені В.Г. Шухова, Росія.

Широкий профіль підготовки, знання універсальних методів дослідження й проектування систем керування, практичні навички роботи із сучасним програмним забезпеченням – усе це дозволяє випускникам кафедри на виробничих підприємствах, обчислювальних центрах різних організацій і установ, а також у державних і комерційних структурах.

Наші випускники працюють у найбільших українських і закордонних компаніях: IT Development company «Ciklum», IT company «Global Logic Group», будівельна компанія «DCH», міжнародна компанія «ІМІ Корнеліус», банки «Грант» і «Прокредитбанк», корпорація «Інком» та інших компаніях-лідерах будівельної й ІТ-індустрії.

У базовій галузі національної економіки – БУДІВНИЦТВІ – з кожним роком росте дефіцит висококваліфікованих фахівців в галузі комп’ютерних технологій зі знанням специфіки інформаційного забезпечення й управління сучасними наукомісткими будівельними виробництвами.

Саме тому Харківський національний університет будівництва й архітектури відкрив новий напрям «Комп’ютерні науки», у рамках якого передбачається вивчення таких дисциплін, як програмування в Інтернет, розробка та застосування інформаційних систем, бази даних і знань, проектування експертних систем, інженерія знань, системи автоматизованого проектування (Autocad, Archicad, Allplan, Robobat та ін.), розробка та оптимізація будівельних кошторисів, автоматизовані системи управління фінансами, автоматизовані системи фінансової звітності та аудиту, управління інвестиційно-будівельними проектами.

Наших випускників чекають у провідних будівельних компаніях України та Харківського регіону, проектних і дослідницьких інститутах: ТОВ «Спецстроймонтаж-Україна» (м. Харків), ТОВ «Стальконструкція» (м. Харків), ЗАТ «Трест Жилстрой-1», ОДО «Жилстрой-2» (м. Харків), ТОВ «Computer-Logic Group» (м. Харків), Науково-дослідний інститут інноваційного будівництва (м. Київ), КП «Харківські теплові мережі».

Для вступу необхідні наступні документи:

на 1-й курс: сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики, а також фізики або іноземної мові (на вибір абітурієнта);

на 2-й або 3-й курс: диплом молодшого фахівця.

Навчальний процес передбачає 3 рівня підготовки студентів:

 • бакалавр;
 • спеціаліст;
 • магістр.

Початковим ступенем є бакалавр, підготовка якого здійснюється 4 роки з одержанням кваліфікації «фахівець в галузі інформаційних технологій».

Після одержання диплома бакалавра студенти продовжують навчання на рівнях: спеціаліст або магістр (строк навчання 1 рік).