Меню Закрити

Нормативна частина

1. Дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 • Українська мова (за проф. спрямуванням)
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Фізичне виховання (позакредитна)
 • Політологія
 • Правознавство
 • Психологія
 • Іноземна мова (позакредитна)

2. Дисципліни циклу математичної, природничо-наукової  підготовки

 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Теорія алгоримів
 • Чисельні методи
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Теорія прийняття рішень
 • Фізика
 • Екологія

3.1. Дисципліни циклу професійної підготовки

 • Алгоритмізація та програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи
 • Організація баз даних та знань
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Крос-платформне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Компютерна графіка
 • Технології  комп’ютерного проектування
 • Системний аналіз
 • Технології захисту інформації
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Моделювання систем
 • Управління ІТ-проектами
 • Проектування інформаційних систем
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Електротехніка та електроніка
 • Компютерна схемотехніка та архітектура компютерів
 • Компютерні мережі
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • Економіка та бізнес

3.2. Дисципліни циклу практичної підготовки

 • Проектно-технологічна практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломне проектування

4. Варіативна частина

4.1. Цикл дисциплін за вибором ВНЗ

4.1.1. Дисципліни циклу математичної, природничо-наукової  підготовки

 • Технічна механіка рідин та газу
 • Прикладна механіка
 • Об’ємне архітектурне проектуванння
 • Математичні моделі і методи прогнозування динамічних процесів

4.1.2. Дисципліни циклу професійної підготовки

 • Програмні системи архітектурного проектування
 • Програмне забезпечення проектування інженерних систем
 • Програмні системи з визначення вартості будівництва
 • Інформаційні технології управління будівельним підприємством

4.1.3. Дисципліни циклу практичної підготовки

 • Навчальна практика
 • Виробнича (за фахом) практика

4.2. Цикл дисциплін за вибором студента

4.2.1. Дисципліни циклу математичної, природничо-наукової  підготовки

4.2.1.1. Кластер 1

 • Організація діяльності будівельного виробництва
 • Основи містобудування
 • Управління економічним та інформаційним ризиком

4.2.1.2. Кластер 2

 • Фінанси
 • Маркетинг
 • Менеджмент

4.2.2. Дисципліни циклу професійної підготовки

4.2.2.1. Кластер 1

 • Комп’ютерні технології проектування систем ТГПіВ
 • Комп’ютерне моделювання в архітектурі
 • САПР в будівництві

4.2.2.2. Кластер 2

 • Автоматизація бухгалтерського та податкового обліку
 • Інформаційні системи в економіці
 • Автоматизація фінансово-кредитних операцій