Меню Закрити

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) фахівця з інформаційних технологій за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» випускника ХНУБА доповнює і конкретизує кваліфікаційні вимоги до змісту освіти з боку конкретних замов­ників-споживачів фахівців.

Стандарт є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту освіти навчання.

ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівців на підставі аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників фахівців з урахуванням особливостей будівельної галузі та специфіки житлово-комунального господарства

Варіативна частина ОКХ конкретизує галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності бакалавра ХНУБА з напряму підготовки  6.050101  « Комп’ютерні науки » і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула цей освітній рівень.

Стандарт використовується при:

 • визначенні первинних посад випускників ХНУБА та умов їх використання;
 • визначенні об’єкта, цілей освітньої та професійної підготовки;
 • розробці та коригуванні освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів;
 • розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки бакалавра;
 • визначенні змісту навчання як бази для опановування новими спеціальностями, кваліфікаціями;
 • визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • атестації випускників ХНУБА та сертифікації фахівців;
 • укладанні договорів або контрактів щодо підготовки фахівців
 • професійній орієнтації здобувачів фаху;
 • визначенні критеріїв професійного відбору;
 • прогнозуванні потреби у фахівцях і плануванні їх підготовки
 • прийнятті рішення Експертною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо внесення спеціалізацій за спеціальностями до Переліку спеціалізацій за спеціальностями вищої освіти;
 • визначенні кваліфікації фахівців;
 • розподіленні та аналізі використання випускників ХНУБА.

Повну версію світньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з інформаційних технологій за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»  можна завантажити тут: Освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з інформаційних технологій за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки»