Меню Закрити

Освітньо-професійна програма (ОПП) є нормативним документом  Харківського національного університету будівництва та архітектури, у якому визначається нормативний зміст навчання, вста­новлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра з галузі підготовки – 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки 6.050101  « Комп’ютерні науки ».

Цей стандарт є складовою частиною системи стандартів вищої освіти та використовується при:

  • розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
  • розробці засобів діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця;
  • визначенні змісту навчання як бази для оволодіння новими спеціальностями, кваліфікаціями;
  • визначенні змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Освітньо-професійна програма складається з освітньої програми, яка передбачає цикли гуманітарної природничо-наукової та загальноекономічної підготовки та професійної програми, яка визначає цикл професійної та практичної підготовки фахівця.

Разом ці підрозділи ОПП забезпечують ІІ освітньо-кваліфікаційний рівень.

 

Повну версію освітньо-професійної програми бакалавра з галузі підготовки – 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки 6.050101  «Комп’ютерні науки».  можна завантажити тут: ОПП бакалавра з галузі підготовки – 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки 6.050101  «Комп’ютерні науки»