Меню Закрити

Спеціальність Економічна кібернетика (Економічна безпека) максимально адаптована до вимог сучасного ринку праці.

Спеціальність Економічна кібернетика є унікальним поєднанням комп’ютерних і економічних дисциплін, що забезпечує можливість роботи в різних сферах економіки без здобування додаткової дорогої освіти і перепідготовки.

Підприємствам будівельної галузі потрібні молоді фахівці, які не тільки отримали знання згідно з вузькими рамками своєї спеціальності, а й отримали б цілий спектр ділових умінь та професійних навичок, що дозволило б максимально швидко та ефективно виконувати свої службові обов’язки. Випускники мають не лише володіти компетенціями у сфері інформатизації, створення програмного забезпечення, обробки даних та роботи з базами даних, а й знаннями щодо потенційних джерел витоку інформації та методів організації інформаційної безпеки підприємства будівельної галузі.

Кількість практичних спеціалістів із фундаментальною підготовкою у галузі будівництва та архітектури залишається недостатньою для задоволення потреб усієї області (особливо м. Харкова), і ця необхідність буде щорічно зростати. Але в м. Харкові саме таких фахівців не готує жоден вищий навчальний заклад.

Фахівець готується до роботи в умовах ринкових відносин і багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в організаціях, незалежно від форми власності, які займаються виробництвом і реалізацією будівельних послуг, а також в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах.

Фахівець з комп’ютерних наук в галузі будівництва та архітектури буде підготовлений до різних видів робіт: керівники підрозділів комп’ютерних послуг; керівники інвестиційно-будівельних проектів та програм; керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві; менеджери (управителі) у будівництві; менеджери (управителі) у сфері надання інформації, зокрема менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами, менеджери (управителі) з дослідження ринку, менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління; службовці, пов’язані з інформацією; професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації); розробники комп’ютерних програм, професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу, професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, професіонали з управління проектами та програмами.

Випускник – професійний економіст, що досконало володіє інформаційними технологіями, навиками управління трудовим колективом, ведення підприємницької діяльності.

Студенти спеціальності Економічна кібернетика можуть:

 • пройти військову кафедру, отримувати безкоштовне кваліфіковане медичне обслуговування у власному медичному центрі університету;
 • отримати лекційні курси та практичні заняття провідних фахівців в області економіки, менеджменту, інформаційних технологій в сучасних комп’ютерних лабораторіях з необмеженим доступом до Інтернету;
 • проходити практику у комерційних і державних організаціях (структурах державного управління) з подальшим працевлаштуванням;
 • отримають підтримку в участі у національних та міжнародних стипендіальних програмах («Zavtra.ua», «Обдарованість» тощо);
 • отримати оздоровчі путівки, існує можливість надання матеріальної допомоги;
 • приймати участь в студентському самоврядуванні і в житті університету;
 • безкоштовно займатися в спортивних секціях (танці, аеробіка, легка атлетика, теніс, футбол, пауерліфтинг).

Закінчивши нашу спеціальність, Ви зможете успішно вирішувати такі практичні задачі:

 • управління запасами на підприємствах;
 • вивчення та прогнозування споживацького попиту;
 • розробка стратегій та ведення рекламної діяльності;
 • розробка та ведення баз даних на підприємствах різних галузей економіки;
 • обробка економічної інформації в офісних та спеціалізованих інформаційних системах;
 • організація власного бізнесу;
 • розробка та економічне обґрунтування бізнес-планів;
 • оцінка ефективності інвестиційних проектів;
 • розробка та підтримка Інтернет технологій управління бізнесом;
 • захист інформації в комп’ютерних системах;
 • ведення фінансового обліку;
 • професійне програмування на декількох мовах програмування.

Наші випускники – професіонали в області економіки, математики, управління та інформаційних технологій:

 • страхування;
 • менеджмент організації;
 • економіка підприємства;
 • фінанси та аудит;
 • комп’ютерні мережі;
 • системне програмне забезпечення;
 • моделювання та прогнозування розвитку економічних процесів на рівні регіону та підприємства;
 • розробка та адміністрування баз даних.

Основною конкурентною перевагою спеціальності Економічна кібернетика є унікальне поєднання комп’ютерних та економічних дисциплін, що забезпечує можливість праці в різних сферах економіки без отримання додаткової дорого вартісної освіти і перепідготовки.

На кафедрі реалізовано індивідуальних підхід до навчання, тому студенти з будь-яким початковим рівнем підготовки під керівництвом висококваліфікованих викладачів досягаюсь значних результатів.

В рамках спеціальності реалізована можливість вибору студентом напрямів поглибленої професіональної підготовки.

Зацікавленість роботодавців в наших випускниках і їх підтримка процесу навчання, залучення спонсорських коштів, оптимізація затрат університету – все це дозволило встановити мінімальну вартість контракту.

Оплата за навчання проводиться по семестрам та не змінюється під час всього навчання.