Меню Закрити

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) бакалавра з економічної кібернетики за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» випускника ХНУБА доповнює і конкретизує кваліфікаційні вимоги до змісту освіти з боку конкретних замов­ників-споживачів фахівців.

Стандарт є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту освіти навчання.

ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівців на підставі аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовників фахівців з урахуванням особливостей будівельної галузі та специфіки житлово-комунального господарства

Варіативна частина ОКХ конкретизує галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності бакалавра ХНУБА з напряму підготовки  6.030502 «Економічна кібернетика» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула цей освітній рівень.

Повну версію світньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з економічної кібернетики за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»  можна завантажити тут: Освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з економічної кібернетики за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика»