Меню Закрити

Освітньо-професійна програма (ОПП) є нормативним документом  Харківського національного університету будівництва та архітектури, у якому визначається нормативний зміст навчання, вста­новлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра з галузі підготовки 0305 – Економіка і підприємництво за напрямом 6.030502  – Економічна кібернетика.

Цей стандарт є складовою частиною системи стандартів вищої освіти та використовується при:

 

  • розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
  • розробці засобів діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця;
  • визначенні змісту навчання як бази для оволодіння новими спеціальностями, кваліфікаціями;
  • визначенні змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Освітньо-професійна програма складається з освітньої програми, яка передбачає цикли гуманітарної природничо-наукової та загальноекономічної підготовки та професійної програми, яка визначає цикл професійної та практичної підготовки фахівця.

Разом ці підрозділи ОПП забезпечують ІІ освітньо-кваліфікаційний рівень.

Повну версію освітньо-професійної програми бакалавра з економічної кібернетики за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»  можна завантажити тут: ОПП бакалавра з галузі підготовки 0305 – Економіка і підприємництво за напрямом 6.030502  – Економічна кібернетика.