Меню Закрити

Підготовка бакалаврів на кафедрі здійснюється на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), освітньо-професійної програми (ОПП), навчальних та робочих навчальних планів (РНП) підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», розроблених на базі типових освітньо-професійних програм Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і затверджених Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також навчальних програм дисциплін, положення про навчальний процес та інших законодавчих документів.

Навчальні плани узгоджені з науково-методичною комісією КНЕУ з економічної кібернетики науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Планування змісту робочих навчальних програм обґрунтовується нормативною базою, що закладена в ОПП, та більшою мірою динамікою ситуації в економіці України і пов’язаними з цим новими вимогами до випускника спеціальності «Економічна кібернетика».

Згідно освітньо-професійної програми вищої освіти за напрямом «Економічна кібернетика» загальний термін підготовки бакалавра складає 8640 год./240 кредитів.

За циклами підготовки бакалавра розподіл є таким:

1) нормативна частина – 5724 год./159 кр.:

– цикл дисциплін гуманітарної підготовки – 576 год./ 16 кр.;

– цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки – 1548 год./43 кред.;

– цикл дисциплін професійної підготовки – 3600 год./100 кр.;

2) вибіркова частина – 2916 год./81 кред.:

– цикл дисциплін гуманітарної підготовки – 720 год./20 кред.

– цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки –612 год./17 кред.

– цикл дисциплін професійної підготовки – 1584 год./44 кр.

Таким чином нормативна частина складає 66,3% від загального обсягу годин, а вибіркова – 33,7%.

Цикли дисциплін свідчать про збалансованість навчального плану. Блок дисциплін за фахом забезпечує високий рівень кваліфікації випускника.

1 курс
Осінній семестр Весняний семестр
1. Філософія 3 ECTS 1. Правознавство 2 ECTS
2. Історія української культури 2 ECTS 2. Україна у сучасному світі 1 ECTS
3. Українська мова 3 ECTS 3. Культурологія 2 ECTS
4. Політологія 2 ECTS 4. Історія ХДТУБА 1 ECTS
5. Історія України 3 ECTS 5. Макроекономіка 4 ECTS
6. Інформаційне суспільство 3 ECTS 6. Історія економіки та економічної  думки 5 ECTS
7. Політична економія 5 ECTS 7. Вища математика 7 ECTS
8. Вища математика 7 ECTS 8. Інформатика 6 ECTS
9. Інформатика 6 ECTS 9. Дискретний аналіз 4 ECTS
10. Вступ у комп’ютерні мережі та телекомунікації 2 ECTS 10. Безпека життєдіяльності 2 ECTS
11. Системний аналіз 2 ECTS 11. Теоретичні основи комп’ютерної  безпеки 3 ECTS
12. Навчальна практика 3 ECTS
2 курс
Осінній семестр Весняний семестр
1. Сучасний документообіг 4 ECTS 1. Іноземна мова 5 ECTS
2. Макроекономіка 4 ECTS 2. Основи педагогіки 2 ECTS
3. Теорія ймовірності та математична статистика 5 ECTS 3. Економетрика 3 ECTS
4. Оптимізаційні методи та моделі 4 ECTS 4. Інформаційний бізнес 4 ECTS
5. Інформатика 6 ECTS 5. Прикладні задачі моделювання економічних процесів 4 ECTS
6. Соціологія 4 ECTS 6. Статистика 4 ECTS
7. Моделі та структури даних 5 ECTS 7. Технології проектування та адміністрування БД і СД 4 ECTS
8. Теорія інформації та кодування 3 ECTS 8. Інформаційні системи і технології в управлінні 5 ECTS
9. Моделі та структурі даних 5 ECTS
10. Виробнича практика за фахом 4 ECTS
3 курс
Осінній семестр Весняний семестр
1. Економіка підприємства 4 ECTS 1. Психологія 2 ECTS
2. Фінанси 4 ECTS 2. Методика викладання економіки 3 ECTS
3. Регіональна економіка 4 ECTS 3. Бухгалтерський облік 4 ECTS
4. Дослідження операцій 4 ECTS  4. Економіка праці і соціально-трудових   відносин 4 ECTS
5. Гроші та кредит 4 ECTS 5. Міжнародна економіка 4 ECTS
6. Прогресивні інформаційні технології 6 ECTS 6. Економічна кібернетика 10 ECTS
7. Інформаційні системи в економіці 6 ECTS 7. Прогнозування соціально-економічних  процесів 4 ECTS
8. Технологія створення програмних та   інтелектуальних систем 3 ECTS
9. Основи прикладної криптографії 3 ECTS
4 курс
Осінній семестр Весняний семестр
1. Інформаційна культура студента 4 ECTS 1. Соціально-економічна безпека 4 ECTS
2. Маркетинг 4 ECTS 2. Менеджмент 4 ECTS
3. Моделювання економіки 5 ECTS 3. Системи прийняття рішень 3 ECTS
4. Управління проектами інформації 5 ECTS 4. Моделі економічної динаміки 4 ECTS
5. Охорона праці 2 ECTS 5. Електронна комерція 6 ECTS
6. Управління економічним та інформаційним ризиком 4 ECTS 6. Розподілена обробка даних 6 ECTS
7. Електронна комерція 6 ECTS 7. Автоматизація фінансово-кредитних операцій 6 ECTS
8. Розподілена обробка даних 6 ECTS 8. Захист економічної інформації 6 ECTS
9. Автоматизація фінансово-кредитних операцій 6 ECTS 9. Стажування 3 ECTS
10. Захист економічної інформації 6 ECTS Випускна робота                          4.5 ECTS
Державний екзамен за фахом    1.5 ECTS

Перелік дисциплін, що входять до навчального плану бакалавра з Економічної кібернетики:

1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

1.1. Нормативні дисципліни

 • Філософія
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрямуванням)
 • Іноземна мова
 • Фізичне виховання (позакредитна)
 • Політологія
 • Історія України

1.2. Вибіркові дисципліни

1.2.1. За вибором ВНЗ

 • Сучасний документообіг
 • Психологія
 • Інформаційне суспільство
 • Іноземна мова (позакредитна)
 • Інформаційна культура студента

1.2.2. За вибором студента

 • Правознавство
 • Основи педагогіки
 • Україна у сучасному світі
 • Культурологія
 • Основи педагогіки
 • Історія ХДТУБА

2. Нормативні дисципліни

2.1. Нормативні дисципліни

 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Математика для економістів:
 • Вища математика
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Економіко-математичні методи та моделі:
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Економетрика
 • Інформатика

2.2.Вибіркові дисципліни

2.2.1. За вибором ВНЗ

 • Дискретний аналіз
 • Методика викладання економіки
 • Соціально-економічна безпека

2.2.2. За вибором студента

 • Інформаційний бізнес
 • Вступ у комп’ютерні мережі та телекомунікації
 • Прикладні задачі моделювання економічних процесів
 • Системний аналіз

3. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

3.1. Нормативні дисципліни

 • Економіка підприємства
 • Безпека життєдіяльності
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Міжнародна економіка
 • Статистика
 • Соціологія
 • Регіональна економіка
 • Економічна кібернетика
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Технологія проектування та адміністрування БД і СД
 • Моделювання економіки
 • Системи прийняття рішень
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Управління проектами інформатизації
 • Моделі економічної динаміки
 • Дослідження операцій
 • Охорона праці
 • Гроші та кредит

3.2. Вибіркові дисципліни

3.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ

 • Моделі та структури даних
 • Теоретичні основи комп’ютерної безпеки
 • Управління економічним та інформаційним ризиком
 • Теорія інформації та кодування

3.2.2. За вибором студента

 • Прогресивні інформаційні технології
 • Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
 • Електронна комерція
 • Розподілена обробка даних
 • Інформаційні системи в економіці
 • Основи прикладної криптографії
 • Автоматизація фінансово-кредитних операцій
 • Захист економічної інформації