Меню Закрити

Шановні студенти!!!

При виникненні питань звертайтеся на адресу knit@kstuca.kharkov.ua

КН-11, ІС-11 Алгоритмізація та програмування

Викладач - Литвиненко Є.М.
Email: Eugene@kstuca.kharkov.ua

КН-11 Дисципліна Комп'ютерна графіка

Викладач - Мироненко В.В.
Email: mironenko@kn-it.info

Комп'ютерна графіка 1ч.КН-11.pdf
Комп'ютерна графіка 2 ч. КН-11.pdf
Лабор.роботи КН-11.pdf

ІС-11 Дискретна математика

Викладач - Мерлак О.В.
Email: merlak@kn-it.info

КН-11 Дискретна математика

Викладач - Мерлак О.В.
Email: merlak@kn-it.info

ЕП-11 Інформатика

Викладач - Мерлак О.В.
Email: merlak@kn-it.info

БЦІ-15 Інформатика та системний аналіз

Викладач - Солодовник Г.В.
Email: Solodovnik@kn-it.info

Лабораторні Інформатика та системний аналіз.pdf

БЦІ-11, БЦІ-12, БЦІ-16 Інформатика та системний аналіз

Викладач - Шаповалова О.О.
Email: shapovalova@kn-it.info

Методичка ЛР_ІнформатикаЧ1.pdf

БЦІ-І Інформатика та системний аналіз

Викладач - Бондаренко Д.О.
Email: dm_bondarenko@kn-it.info

БЦІа-13 Tutorial and METHODICAL GUIDELINES for laboratory work in the course «Computer Science and System Analysis » for foreign students of civil engineering specialties

Lecturer - Shapovalova
Email: shapovalova@kn-it.info

WG64-WriterGuide.pdf
Theory and Laboratory works Computer sciences and system analysis P1.doc

БЦІ-17, БЦІ-18 Інформатика та системний аналіз

Викладач - Гречко Н.В.
Email: grechko@kn-it.info

Лаб_роботи_ІСА(БЦІ-17б БЦІ-18)

БЦИ-14 Информатика и системный анализ

Викладач - Плахотніков К.В.
Email: plahotnikov@kn-it.info

КН-21 Об'єктно-орієнтоване програмування

Викладач - Литвиненко Є.М.
Email: Eugene@kstuca.kharkov.ua

КН-21 Операційні системи

Викладач - Бондаренко Д.О.
Email: dm_bondarenko@kn-it.info

ТЕ-21 Інформаційні технології та математичні методи і моделі

Викладач - Венгріна О.С.
Email: vengrina@kn-it.info

АПс-21 Промислові мережі в системах автоматизації

Викладач - Плахотніков К.В.
Email: plahotnikov@kn-it.info

М-21 Інформатика

Викладач - Плахотніков К.В.
Email: plahotnikov@kn-it.info

КН-31 Математичні методи дослідження операцій

Викладач - Cізова Н.Д
Email: sizova@ukr.net
SKYPE: nataliya.sizova64
050-400-92-64
068-941-76-68

Лекції

Лабораторні

Курсова

ІС-31 Основи інформаційного бізнесу

Викладач - Венгріна О.С.
Email: vengrina@kn-it.info

ІС-31 КН-31 Управління економічним та інформаційним ризиком

Викладач - Солодовник Г.В.
Email: Solodovnik@kn-it.info

РИЗИК_Навч посібн.pdf
Умови заліку з УЕІР.pdf

КН-31 Програмне забезпечення проектування інженерних систем

Викладач - Гречко Н.В.
Email: grechko@kn-it.info

Конспект_лекцій_ПЗ_ПІС(дляКН-31).pdf
Метод_лабор_ПЗ_ПІС(дляКН-31).pdf
Сам_Інд-ПЗ_ПІС(дляКН-31).pdf

ІС-31 Системне програмування та архітектура комп'ютерів

Викладач - Чугай А.М.
Email: chugay@kn-it.info

ІС-31 ІТ-інфраструктура підприємства

Викладач - Венгріна О.С.
Email: vengrina@kn-it.info

КН-31 Веб-технології та веб-дизайн

Викладач - Леуненко О.В.
Email: Leunenko@kn-it.info

КН-31 Програмні системи бухгалтерського та податкового обліку

Викладач - Плахотніков К.В.
Email: plahotnikov@kn-it.info

ІС-31 Програмні системи бухгалтерського та податкового обліку

Викладач - Плахотніков К.В.
Email: plahotnikov@kn-it.info

АП-31 Промислові мережі в системах автоматизації

Викладач - Плахотніков К.В.
Email: plahotnikov@kn-it.info

ТВс-31 Автоматизоване проектування систем ТГВ

Викладач - Плахотніков К.В.
Email: plahotnikov@kn-it.info

ІС-41 Системи підтримки прийняття рішень

Викладач - Солодовник Г.В.
Email: Solodovnik@kn-it.info

Лекція 1 та 2_СППР_ІС.pdf
ЛАБОРАТОРНІ_СППР_ІС.pdf

КН-41, ІС-41 Інтелектуальний аналіз даних

Викладач - Шаповалова О.О.
Email: shapovalova@kn-it.info

IАД__КН_ИС-41_ДЕДУКТОР 2020 Шаповалова.pdf

ІС-41 Якість та ефективність ІС

Викладач - Литвиненко Є.М.
Email: Eugene@kstuca.kharkov.ua

ІС-41 Налагодження та тестування ПЗ

Викладач - Бондаренко Д.О.
Email: dm_bondarenko@kn-it.info

КН-41 Технології комп'ютерного проектування

Викладач - Мироненко В.В.
Email: mironenko@kn-it.info

Лекції КН-4.pdf
Лаб. работы КН -ІV.pdf

КН-41 Теорія прийняття рішень

Викладач - Солодовник Г.В.
Email: Solodovnik@kn-it.info

ЛАБОРАТОРНІ_ТПР_КН.pdf
Лекція 1 та 2_ТПР_КН.pdf

КН-41 Технології розподілених систем та паралельних обчислень

Викладач - Чугай А.М.
Email: chugay@kn-it.info

КН-41 Технології захисту інформації

Викладач - Гречко Н.В.
Email: grechko@kn-it.info

Лекции_ТЗИ(гр.КН-41)

Лабор_самост(ТЗИ)

ІС-41 Методика та техніка кібербезпеки

Викладач - Гречко Н.В.
Email: grechko@kn-it.info

Конспект_МТК(ИС-41)

Лабор_самост(МТК)

ТВГ-42 Автоматизоване проектування систем газопромислового виробництва

Викладач - Леуненко О.В.
Email: Leunenko@kn-it.info

ВВ-41 Програмне забезпечення проектування систем ВВ

Викладач - Гречко Н.В.
Email: grechko@kn-it.info

Метод_лаборПЗПС_ВВ(дляВВ-41).pdf
Сам_Інд-ПЗПС_ВВ(дляВВ-41).pdf

ТВ-41 Автоматизоване проектування систем ТГВ

Викладач - Плахотніков К.В.
Email: plahotnikov@kn-it.info

КН-50 Інформаційний менеджмент підприємства

Викладач - Старкова О.В. (starkova@kn-it.info)

Інф.менеджмент_Конспект

Інф.Менеджмент_ЛабСамІнд

КН-50 Математичні моделі і методи прийняття рішень

Викладач - Cізова Н.Д
Email: sizova@ukr.net
SKYPE: nataliya.sizova64
050-400-92-64
068-941-76-68

Лекції
Лабораторні
Курсова

КН-50 Електронна комерція

Викладач - Бондаренко Д.О.
Email: dm_bondarenko@kn-it.info

КН-50 Автоматизація процесів біржової діяльності

Викладач - Бондаренко Д.О.
Email: dm_bondarenko@kn-it.info

КН-50 Серверні операційні системи

Викладач - Леуненко О.В.
Email: Leunenko@kn-it.info

ГВРм-50 Програмування систем управління РВГО

Викладач - Гречко Н.В.
Email: grechko@kn-it.info

Конспект_ПСУ_РВГО(ГВРм-50).pdf
Лабор_ПСУ_РВГО(ГВРм-50).pdf
Самост_ ПСУ_РВГО(ГВРм-50).pdf

КН-60 Інноваційний розвиток ІТ-підприємств

Викладачі - Долгова Н.Г., Старкова О.В. (starkova@kn-it.info)

№3736 контр_сам2_122_126

№3737 конспект_лекц_122_126

№3733 лаб2_122_126

КН-60 Програмування веб-систем

Викладачі -Леуненко О.В.
EMail: Leunenko@kn-it.info

КН3м-11 Математичні моделі і методи прийняття рішень

Викладач - Cізова Н.Д
Email: sizova@ukr.net
SKYPE: nataliya.sizova64
050-400-92-64
068-941-76-68

Лекції
Лабораторні
Курсова

ТВЗс-31 Автоматизоване проектування систем ТГВ

Викладач - Плахотніков К.В.
Email: plahotnikov@kn-it.info

КНЗ-41 Програмні системи бухгалтерського та податкового обліку

Викладач - Плахотніков К.В.
Email: plahotnikov@kn-it.info

Інформаційні технології та моделювання в наукових дослідженнях (денна та заочна форма докторів філософії)

Викладач - Солодовник Г.В.
Email: Solodovnik@kn-it.info

ЛЕКЦІЇ_ІТ та мод в наук досл_051 Екон_3 рівень.pdf
ПРАКТ_ІТ та мод в наук досл_051 Екон_3 рівень.pdf