Меню Закрити

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт бакалаврів для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» («Комп’ютерні науки та інформаційні технології») / Укладачі: О.В.Старкова, Є.М.Литвиненко, О.В.Мерлак. – Харків: ХНУБА, 2019. – 39 с.