Меню Закрити

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт бакалаврів для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» («Комп’ютерні науки та інформаційні технології») / Укладачі: О.В.Старкова, Є.М.Литвиненко, О.В.Мерлак. – Харків: ХНУБА, 2019. – 39 с.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних магістерських робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / Укладачі: О.В. Старкова, Є.М. Литвиненко, О.В. Мерлак. Харків: ХНУБА, 2018. 41 с.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» / уклад.: О.В. Старкова, Є.М. Литвиненко, О.В. Мерлак. Харків: ХНУБА, 2021. 40 с.